Figury,Stranové pohyby

31. ledna 2010 v 16:34 | Lena |  DREZURNÍ CVIKY
Couvání:
Couvání je rovnoměrný pohyb koně vzad, ve kterém se nohy zvedají a došlapují a diagonálních párech. Nohy se mají dobře zvedat a zdní zůstávat na rovné čáře. Vážnými chybami je vzpínání se nebo ukvapenost pohybu, odpor nebo vyhýbání se ruce, uhýbání zádě z rovné čáry, rozkročující se nebo neaktivní zadní nohy, vlečení předních nohou.

Přechody:
Změnu chodu a ruchu mají být provedeny zřetelně u předepsaných značek, mají být provedeny rychle, avšak měkce a nenásilně. Kadence chodu má být zachována až do okamžiku, kdy chod je měněn nebo kůň zastaví. Kůň má zůstat lehce v ruce, klidný, a udržet korektní postavení.


Poloviční zádrž:
Poloviční zádrž je sotva viditelná, téměř současná koordinovaná činnost sedu, stehen, kolen, holení a ruky jezdce s cílem zvýšit pozornost a zlepšit rovnováhu koně před provedením cviků nebo přechodů do vyšších či nižších chodů. Přenesením poněkud větší váhy ne záď je vyvolána větší angažovanost zádě ve prospěch odlehčení předku a celkové rovnováhy koně.

Změny směru:
Při změnách směrů má kůň přizpůsobovat ohnutí svého těla rakřivenosti čáry, kterou sleduje, zůstst poslušný a na pomůckách jezdce, bez odporu nebo změny chodu, rytmu nebo ruchu. Při změně ruky má být kůň na okamžik rovný.
FIGURY

Kruh:
Kruh má průměr 6, 8 nebo 10 metrů; má-li být větší než 10 metrů, používá se slovo "kruh" a uvedení průměru. Vlnovka: Vlnovka se skládá z půlkruhů spojovaných rovnou čárou. V okamžiku protnutí středové čáry má být kůň rovnoběžný s krátkou stěnou a rovný. Délna rovné čáry se mění v závislosti na průměru půlkruhu.
Osmička:
Osmičku tvoří dva přesné kruhy o stejné velikosti, jak je předepsáno úlohou, spojené ve středu osmičky. Kůň má být ve středu figury před změnou ruky na okamžik rovný.

PRÁCE NA DVOU STOPÁCH
Cílem práce na dvou stopách je: Zlepšit poslušnost koně na pobídky jezdce. Zlepšit pružnost koně, zvýšit uvolněnost plece, poslušnost, angažovanost zádě, jekož i pružnost spojení huby, hlavy, krku, hřbetu a zádě. Zlepšit kadenci a uvést v soulad rovnováhu a chody.

Ustupování na holeň:
Kůň je téměř rovný, kromě neparného postavení hlavy proti pohybu tak, že jezdec má vidět vnitřní očnicový oblouk a vnitřní nozdru. Obě vnitřní nohy překračují (a křižují) předem vnější nohy. Ustupování na holeň by mělo být zahrnováno do výcviku koně dokud není připraven pro práci ve shromáždění. Později, s náročnějším cvikem dovnitř plec, jsou to nejlepší způsoby k získání koně ohebného, uvolněného a nenuceného, podporují uvolněnost, pružnost, pravidelnost chodů a harmonii, lehkost a samozřejmost pohybů. Ustupování na holeň se může provádět na diagonále, kdy kůň má být pokud možno rovnoběžný s dlouhou stěnou obdélníku, ale předek má být nepartně před zádí. Může se také provádět na stěně, kdy kůň má být v úhlu asi 35 stupňů ke směru, kterým se pohybuje.

STRANOVÉ POHYBY
Dalším cílem stranových pohybů je rozvoj a zvýšení angažovanosti zádě a tím také shromáždění. Při všech stranových pohybech je kůň nepatrně ohnut a pohybuje se předníma a zadníma nohama po dvou různých stopách. Postavení a ohnutí se nesmí přehánět, aby nedošlo k porušení rovnováhy a plynulosti příslušného pohybu. Při stranových pohybech má chod zůstat pravidelný a uvolněný, má být kadencovaný a vyvážený. Často dochází chybně ke ztrátě kmihu, protože jezdec se zaměří převážně na ohnutí koně a jeho tlačení do strany. Při všech pohybech do stran je strana, ke které se kůň ohýbá, vnitřní, druhá je vnější.

Dovniř plec:
Kůň je nepatrně ohnut okolo vnitřní nohy jezdce. Vnitřní přední noha koně překračuje a křižuje přes vnější přední nohu, zadní nohy jdou v původní přímé stopě. Kůň se nedívá směrem, ve kterém se pohybuje. Dovnitř plec, jestliže se provádí správně s koněm nepatrně ohnutým okolo vnitřní nohy jezdce a ve správné stopě, je cvikem nejen ohebnosti, ale i ke shromáždění, protože kůň musí při každém kroku podsadit svou vnitřní zadní nohu pod tělo a umístit ji před vnější se snížením vnitřní kyčle koně.

Travers(dovnitř záď):
Kůň je nepatrně ohnut okolo vnitřní nohy jezdce. Vnější nohy překračují a křižují předem vnitřní nohy. Kůň se dívá směrem, ve kterém se pohybuje.

Renvers:
Renverz je cvik obrácený proti traversu, se zádí místo hlavy. Jinak platí stejné principy a podmínky jako při traversu.

Překrok:
Překrok je obměna traversu, prováděná na diagonále místo na stěně. Kůň má být mírně ohnutý okolo vnitřní nohy jezdce, aby umožňoval více volnosti a pohyblivosti plece, a tak zvýšil nenucenost a gracioznost pohybu, ale předek koně mírně předchází záď. Vnější nohy překračují a křižují předem vnitřní nohy. Kůň se dívá směrem, ve kterém se pohybuje. Během celého cviku má udržet stejnou kadenci a rovnováhu. Pro docílení větší uvolněnosti a pohyblivosti plece, čímž se docílí větší nenucenosti a ladnosti pohybů, je velmi důležité, aby byl kůň nejen správně ohnut, a tím se zabránilo vrhnutí se na vnitřní plec, ale také, aby byl udržen kmih a zejména angažovanost vnitřní zadní nohy.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama